Nádhernú stredovekú atmosféru a program poskytnú aj:

Dobový spolok SATYROS

Satyros

Dobový spolok Satyros z Nitry vznikol v roku 2012 z pôvodnej historickej skupiny Aldaron. Venuje sa ranému stredoveku v Európe na prelome 8.-9.storočia. Okrem historických rekonštrukcií dobového života a “klasických” šermiarskych vystúpení ponúkame aj epické scénky vychádzajúce zo slovanskej mytológie.

Kmeňový zväz BORIVOJ

Združuje skupiny Fólkwang, Staroslovania, Kolovrat, Eldur, Mercenarii Carpathiae, SHŠ Sagittarius, MERDAILE, Dobový spolok Satyros a Valar

Šermiarsko-divadelná spoločnosť ARGYLL

Šermiarsko-divadelná spoločnosť Argyll vznikla v októbri roku 2001 ako združenie nadšencov pre históriu a historický šerm. Od začiatku bolo naším cieľom približovať históriu čo najširšej verejnosti a pútavou formou prezentovať život a boj v stredoveku. Počas svojej existencie sme odohrali stovky vystúpení doma i v zahraničí. Zorganizovali sme desať ročníkov Festivalu historického šermu, hudby tanca a remesiel na hrade Devín a tri na hrade Červený kameň.

Stredoveká atmosféra, Hudba, Jedlo, Remeslá, Bojovníci, Hry a to všetko v prekrásnom historickom prostredí z 12. storočia. Tešíme sa na vás a vašu rodinu 6. augusta 2022 v obci Bzovík od 10:00.

Aby história žila, učila a bavila.

Naši partneri

Aj vďaka ním, vám môžeme priniesť Festival STREDOVEK.SK