Ukazujem 1 výsledky
Nezaradené

Všeobecné záväzné podmienky účasti na Festivale STREDOVEK.SK

Práva a povinnosti predajcu a organizátora bližšie neurčené týmito podmienkami sa spravujú Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. a ďalšími platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Organizátor a správca Festivalu Stredovek: občianske združenie STREDOVEK.SK: Stavbárska 4, 821 07 Bratislava IČO:52729427, nie sme platcami DPH, bankové spojenie: FIO banka, a.s.| č.ú : 2901756680 v zastúpení: Bc. Petronela Korbová …